Fri frakt på order över 2000kr* - Snabba leveranser - Specialtillverkning

Företaget är verksamt inom området lyft & lasthantering genom försäljning av produkter. Vår största miljöpåverkan sker genom godstransporter.

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning.
Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit samt involvera våra leverantörer i vårt miljöarbete.
Vi ska lämna sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings & miljö stationer.
Vi använder kommunikationer med liten miljöbelastning, e-post och video konferenser istället för egen bil, vanlig post eller resor till och från möten.
Vi skall ta miljömässig hänsyn till större investeringar.

Swevac AB